Fastholdelse af medarbejdere

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Fastholdelse af medarbejdere

 

Hvordan får du det sagt?

Hvordan fastholder du medarbejdere i din virksomhed?
Langtidssygemeldinger rammer den sygemeldte hårdt, men påvirker også i høj grad kollegerne og virksomheden negativt. Hvordan forebygger vi, at sygdom fører til langtidssygemelding? Og hvordan afkorter vi sygeperioden og integrerer den enkelte i arbejdet på trods af sygdom?

Forebyggelsen stiller krav til ledelsen og kollegerne om rummelighed, indlevelse og tålmodighed med den syges fravær og nedsatte arbejdsindsats. Derfor er det vigtigt, at ledelsen har en strategi og udarbejder en plan, der tilgodeser såvel medarbejdere og kollegaer som virksomheden - og at de er i stand til at håndtere situationen med henblik på bevarelse af ansættelsesforholdet.

Mål

Målet for modulet er, at deltagerne får viden om, hvilke muligheder de har for at bevare et ansættelsesforhold og begrænse de negative konsekvenser af en langtidssygemelding. Kurset kvalificerer deltagerne til at påbegynde udarbejdelsen af en strategi og plan for fastholdelse i deres egen virksomhed.

Indhold

  • Når ledelsen tager ansvar.
  • Ta´ teten i samarbejdet.
  • Aktører i fastholdelsen, der tilbyder sig (Jobcentret, praktiserende læge, konsulenter m.fl.).
  • Muligheder og redskaber (delvis raskmelding, mentor).
  • Arbejde med strategi og plan i fht. din virksomhed.

Form

Der vil være en vekselvirkning imellem dialog og oplæg. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

Målgruppe

Ledere (private og offentlige) med ansvar for at håndtere sygefravær, herunder sygefraværssamtaler.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere