Fusions- og opkøbs strategier

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Fusions- og opkøbs strategier

 

Download folderen: "Tjekliste til fusionsproces"

Download Pixibogen om Human Due Diligence

Mange virksomheder vælger i dag at tilkøbe sig nye ressourcer igennem fusioner eller opkøb. Årsagen til denne strategi er at tilegne sig en større markedsandel eller en større finansiel gevinst. Desværre viser forskning, at mellem 70-90% af alle fusioner og opkøb må opløses igen efter kort tid. Grundlaget er ofte manglende integration eller kulturel mismach.

I AKON ved vi, hvor store økonomiske konsekvenser en fusion eller et opkøb kan koste. Specielt hvis man ikke husker sine medarbejdere eller har overvejet, hvilken påvirkning, det har på kunderne og interessenter. Derved tilbyder vi:

Fusion og opkøbsstrategier

Fusioner og opkøb som en del af strategien

Inden man begynder at lede efter en samarbejdspartner, er det vigtigt at vide, hvad man leder efter. For nogle begynder et samarbejde på baggrund af en god ide. For andre handler det om en strategisk udvikling. Uanset hvordan tanken opstår, er det vigtigt at være skarp på, hvad man forventer og hvad man kan tilbyde. Skal en fusion eller et opkøb være med til at skabe profitmaksimering? Skal det være med til at minimere en økonomisk risiko? Skal det være med til at skabe et bedre produkt? Skal det være med til at skabe goodwill?

 

Lokalisere muligheder

Når der er fastslået, hvilke kriterier man arbejder ud fra, bliver denne del af processen nemmere. Man kan spørger sig selv om, hvad ens egen virksomhed har at byde på, og hvad skal den anden virksomhed skal byde på? Skal de producere det samme, eller vil man skabe sig noget nyt? Hvilke kompetencer eksisterer allerede i virksomheden, og hvilke skal anskaffes? Er der tale om et opkøb eller en fusion?

 

Fakta: Human Due Diligence

I AKON ved vi, at de kulturelle aspekter i en virksomhed har stor betydning for fusionens eller opkøbets succes. Det er det aspekt der har størst betydning for virksomhedens fremtidige interne samarbejde. I AKON er vi med til at analysere, om virksomhederne reelt kan fusionere eller opkøbes, eller om forskellen er for stor. Denne del af fusionen eller opkøbet kræver lige så stor omhyggelighed som de juridiske og økonomiske aspekter.

 

Forhandling: Human forhandling

Hvordan gør griber man situationen an? Hvilke kulturelle aspekter skal beholdes og hvilke skal efterlades? I en fusion eller et opkøb skal virksomheden også lægge en projektplan, hvor et af fokusområderne er medarbejderne.
Virksomhederne er også nødt til at tage stilling til vigtige kulturelementer samt vigtige værdier for medarbejderne. Det bliver ikke automatisk det bedste af begge verdener. Processen kan give mange komplikationer, hvis lederne forinden ikke har taget stilling til, hvad fremtiden skal bestå af. Denne del består også af forhandlinger om stillinger, ansvarsfordeling, kultur og interne værdier osv. Derfor er det vigtigt, at ledelsen tager udgangspunkt i den kultur, der skal være i fremtiden. Ud af denne forhandling kan det blive nemmere at ansætte de rigtige personer, der vil efterleve den nye kultur.

Integration: Human integration

Ved fusioner og opkøb handler det om, at kunderne skal se virksomhederne som en fælles enhed, hvor de får den samme eller bedre service. I denne del vil medarbejderne opleve usikkerhed, også selvom ledelsen lover, der ikke vil opstå fyringer. Til det kan der være mange årsager, men det er vigtigt, at ledelsen tager hånd om usikkerheden. Vi vejleder lederne i hele forløbet og vi skaber en skræddersyet integrationsproces.
Foruden vores fusion eller opkøb proces bidrager vi også med kommunikation og forståelsen af kunderne:

 

Kommunikationsplanlægning

Hvad skal virksomhedslederne fortælle og hvornår skal de fortælle det? Kommunikation kan være en svær opgave, og det handler om at finde balancen mellem for meget eller for lidt kommunikation. Til gengæld er det et af de mest vigtige redskaber i fusion og opkøbsprocesser.
Kommunikationen er med til at minimere rygtedannelser samt den usikkerhed, der opstår blandt medarbejderne. I AKON hjælper vi med at lægge en kommunikationsplan for hele forløbet. Planen kan indeholde både verbale og nonverbale strategier samt kommunikationskanaler.

 

Fokus på kunderne

Det er ikke unormalt, at en virksomhed under en fusion eller opkøb kan miste kunder. Til gengæld kan det give økonomiske udsving, og derved er det ikke noget, der skal tages let på. Deloitte har lavet en undersøgelse i banksektoren, der viste, hvor mange, der skiftede bank efter en fusion. Den første måned efter det var offentliggjort, mistede banken 64% kunder. De næste 2-3måneder var det 21%. I dag er kunderne mere fleksible i forhold til de produkter, der bliver udbudt. To af de primære årsager til, de skiftede bank var, at de var følelsesmæssigt knyttede til den tidligere bank og ikke ønskede, det skulle forandre sig. Den næste var, at de var blevet et lettere offer for konkurrenterne, der overtog de fleste af kunderne. Uanset, hvilken branche, man befinder sig i, skal man tage hånd om denne udfordring. I AKON mener vi, det altid er en god ide at undersøge kundernes behov inden, under og efter en fusion eller et opkøb. Med dette udgangspunkt har virksomheden nemmere ved at vurdere, hvilke initiativer, der kan iværksættes.

Download folderen: "Tjekliste til fusionsproces"

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere