Ledelse i/af relationer

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Ledelse i / af relationer

Vi kan give jer sparring, så I kan få sat relationerne på dagsordenen i jeres ledelsespraksis. Både relationen imellem medarbejderne, relationen imellem medarbejderne og kunder og relationen imellem medarbejderne og jer som ledelse. I sparringen arbejder vi med:

  • At skabe tillid og gode relationer som fundament for opgaveløsningen
  • At klæde jer på som ledelse i forhold til at identificere, hvor relationerne er udfordret i jeres virksomhed
  • At håndtere spændinger og ikke konstruktive uenigheder imellem medarbejderne

 

Udvikling af relationer giver plus på bundlinjen.

Vi mener, at god ledelse både foregår i relationerne og igennem strukturer og fælles spilleregler. Struktur og fælles spilleregler skal sikre, at medarbejderne oplever en klar rollefordeling, at de ved hvad de skal gøre og hvordan. De gode relationer og høj social kapital skal sikre, at der er fælles fodslag med fokus på kerneopgaven. Ved at forebygge konflikter kan lederen undgå interessekonflikter, ressource- og effektivitetstab. læs mere om håndtering af konflikter her: Konflikthåndtering
Relationer opbygges over længere tid. Hvis relationerne er stærke, bliver organisationen også stærkere og kan bære både uoverensstemmelser og modsatrettede synspunkter. Samtidigt får den enkelte medarbejder oplevelsen af at være betydningsfuld, kompetent og vellidt.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere