Rekruttering og fastholdelse

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Rekruttering og fastholdelse

Ansættelse af nye medarbejdere kræver konkret forberedelse og opfølgning. Succesfuld rekruttering af nye medarbejdere sikrer jobtilfredshed og styrker forretningens bundlinje. Udvælgelsen er væsentlig, men udgør ikke hele grundlaget for, at ny ansættelser bliver en succes og en gevinst.

 

AKON A/S kan tilbyde

  • Rådgivning om kompetencebehov og -udvikling i relation til strategi-implementering
  • Tilrettelæggelse af rekruttering, faglig oplæring og kulturel integration
  • Rådgivning om opkvalificering, efteruddannelse og arbejdsmarkedsordninger
  • Juridisk rådgivning i forbindelse med ansættelse, fastholdelse og personaletilpasninger i samarbejde med Leoni Advokaterne

Fratrædelse inden for det første ansættelses år har et stort omfang i mange danske virksomheder. I rekrutteringsprocessen er der ofte fokus på udvælgelse, og der er tilbøjelighed til forestillingen om ”den eneste ene”. Forskningsresultater peger i stedet på øget fokus på praktiske test og caseopgaver ved rekruttering samt faglig oplæring og kulturel integration af nye kolleger. Involvering og ejerskab i organisationen er essentiel i forhold til oplæring og integration. Når det lykkes, kan virksomheden reducere antallet af fejlrekrutteringer og øge erfaringsopbygning og fastholdelse. Det er centralt at udarbejde en konkret plan for den samlede rekrutterings- og oplæringsproces.

Tydelighed omkring jobindhold og forventninger til resultater er afgørende for den psykologiske kontrakt, der grundlægges i rekrutteringsprocessen. En professionel rekrutteringsproces er udgangspunkt for indfrielse af kontrakten. Rekruttering, oplæring og integration skal tilrettelægges med blik for, at de gensidige forventninger rent faktisk indfries i ansættelsesforholdet. Professionel rekruttering er i sig selv et fastholdende tiltag.

 

Kompetenceudvikling

Når der opstår kompetencebehov, er det også en lejlighed til at se på udvikling af eksisterende kompetencer i relation til rekruttering af nye kompetencer i strategisk og forretningsmæssigt perspektiv.

Rekruttering og kompetenceudvikling kræver både tid og ressourcer, men forberedelse og opfølgning baner vejen for en succesfuld proces. En strategisk tilgang med konkrete redskaber skaber bedre trivsel og fastholdelse, og kan ses på bundlinjen.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere