Værdiskabende møder

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Værdiskabende møder

Vi har fokus på facilitering som en forfinelse af den traditionelle mødeledelse, Vi tilbyder ”mødeeftersyn” og inspiration. Vi kan blandt andet rådgive om:

  • Hvordan I kommer fra møder der skaber få resultater, til møder der skaber værdi for deltagerne?
  • Sikre at møderne bliver mere professionelle ved at sætte fokus på rammesætning, mødekultur, kontekstafklaring
  • Sikre at de mødeaktiviteter der afholdes, også støtter op omkring den bedste løsning af organisationens opgaver
  • Sikre at den rette mødeform anvendes på de rette tidspunkter

 

Møder kan både være en kilde til ”stor kunst” og dyb frustration

  • Hvordan skaber man fokuserede møder?
  • Hvordan sikre man sig engagerede deltagere?
  • Hvordan får man deltagerne til at forberede sig og tage ejerskab på de beslutninger, der bliver truffet?

Møder er i mange organisationer et centralt redskab i forhold til at skabe de nødvendige resultater. Der bruges mange timer herpå. Derfor er det værdifuldt fra tid til anden at stoppe op og se på kvaliteten.
Det giver mening at fokusere på det ledelsesmæssige aspekt heraf. Hvordan optimerer jeg min rolle som mødeleder? Involvering er et nøgleord i denne sammenhæng. Hvor deltagerne oplever, at deres ressourcer anvendes, og indgår i et kreativt samspil med de øvrige deltagere, der øges sandsynligheden for at mødet bliver værdiskabende.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere